Thủ tục một cửa

  • Chủ đầu tư hỗ trợ miễn phí thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, mã số thuế, con dấu.
  • Chủ đầu tư hỗ trợ có thu phí đối với thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận hoàn công, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lắp đặt trạm điện, điện thoại, đồng hồ nước (sẽ báo chi phí cụ thể sau).
  • Mọi thủ tục cấp phép liên quan đến quy trình đầu tư sẽ được cấp trực tiếp bởi Ban quản lý các Khu Công Nghiệp tỉnh Bình Thuận (Dịch vụ một cửa).
  • Thời gian cấp phép chỉ mất 7-15 ngày cho mỗi thủ tục đầu tư.
© 2023, BITA'S.IC
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II