Hệ thống giao thông

2 trục chính có lộ giới rộng 67m nối liền với Quốc lộ 1A.

Hệ thống giao thông nội bộ có lộ giới rộng 44m, 32m và 24m.

© 2024, BITA'S.IC
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II