An ninh & trật tự

Đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp có trách nhiệm tuần tra 24/7 nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho toàn KCN và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh trong KCN.

Bảo vệ An Ninh cho Khu Công Nghiệp - Đất Công Nghiệp - KCN

© 2023, BITA'S.IC
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II