Lĩnh vực kêu gọi

  1. Sản xuất hàng tiêu dùng
  2. Kéo sợi dệt may (không nhuộm)
  3. Chế biến thực phẩm
  4. Công nghiệp phụ trợ
  5. Sản xuất vật liệu xây dựng
  6. Điện, điện tử (không mạ)
  7. Dược phẩm, hóa mỹ phẩm, công nghệ sinh học
  8. Sản xuất thiết bị y tế, sản phẩm ngành y
© 2018, BITA'S.IC

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II