Nguồn nhân lực

Nguồn lao động địa phương (khu vực lân cận)

Hiện nguồn lao động của địa phương và các khu vực lân cận trong vòng bán kính 70km (TX Lagi, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Tân) khoảng 350.000 người

Đào tạo và dạy nghề

Cao đẳng nghề Bình Thuận, Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

Lương (tính chất tham khảo)

Lương bình quân của lao động từ 3tr đến 3,5tr/người/tháng

Bảo hiểm

Theo chế độ bảo hiểm hiện hành của nhà nước

© 2023, BITA'S.IC
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II