Nền tảng vững chắc cho các nhà đầu tư
English
中文
 

Hỗ trợ trực tuyến

Marketing Tiếng việt
012345.09.288 (Mr Thai)
Marketing tiếng Anh
012345.36.288 ( Mr Việt)
Marketing tiếng Hoa
012345.01.288 ( Mr Minh) 012345.10.288 ( Mr Hùng)

Tỉ giá

Ngoại Tệ
Giá vàng
Mua Bán
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Các ngành kêu gọi đầu tư

Lĩnh vực cấm đầu tư

  • Các dự án có nguy cơ gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích cộng đồng.
  • Các dự án có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục.
  • Các dự án gây tổn hại sức khỏe nhân dân, hủy hoại tài nguyên, phá hoại môi trường.
  • Các dự án xử lý rác thải độc hại, các ngành sản xuất hóa chất độc hại hoặc sử dụng chất độc hại bị cấm theo qui ước quốc tế.
  • Các ngành đầu tư khác thuộc lĩnh vực cấm đầu tư theo qui định của pháp luật.